KALENDÁŘ AKCÍ

ÚNOR – ČERVEN 2024:

Transformačně meditační nedělní odpolední semináře

Semináře se konají v příjemném domácím prostředí mojí chaloupky v Dobřívě (cca 6 km od Rokycan). Občerstvení během semináře je zajištěno. Omezený počet účastníků.

Začátek ve 13.00 hodin, předpokládaný konec cca v 19.00 hodin (podle počtu účastníků semináře).

Přihlášky a informace na tel. 775 192 515 nebo e-mailem – zuzi.martinkova@seznam.cz

Cena za jednotlivý seminář: 800,- Kč

Termíny si lze zvolit z níže uvedené nabídky, podle svého uvážení a naladění. Semináře jsou svými tématy na sebe navazující.

Každý seminář povede k hlubokému pochopení souvislostí a uvědomění,  nalézání východisek ze zdánlivě obtížných situací, a odpovědí na položené otázky. Přijetí plné odpovědnosti za své „TADY A TEĎ“.

 

1.Téma: ROVNOVÁHA

Rovnováha ať již v osobním, partnerském, či pracovním, prostě v běžně neobyčejném životě. Hledání východisek ze situací, nalézání „zlatého středu“ a harmonizace energetických center.

Možnost vybrat si z následujících termínů: 3. března, 14. dubna, 5. května 2024

 

  1. Téma: RODIČOVSKÁ LÁSKA – MATKA: moje matka, já a mé vnitřní dítě

Projevy lásky/nelásky, milosti a laskavosti. Manipulace, využívání, autorita, nadřazenost – podřízenost. Vzorce chování a současné naladění.

Možnost vybrat si z následujících termínů: 25. února, 17. března, 2. června 2024

 

  1. Téma: RODIČOVSKÁ LÁSKA – OTEC: můj otec, já a muži v mém životě

Jakou roli „sehrál/nesehrál“ můj otec v průběhu mého života (dětství, dospívání, dospělost). Jak jeho chování ovlivnilo/stále ovlivňuje můj vztah k mužům a současný partnerský život.

Možnost vybrat si z následujících termínů: 24. března, 7. dubna, 9. června 2024

 

  1. Téma: PARTNERSTVÍ: já a „můj“ partner/manžel (minulí či budoucí partneři/manželé)

Problémy v komunikaci partnerů, netečnost, vzájemné vzdalování se, odcizení, žárlivost, nevěra, citové vydírání. Osobní svoboda, nalézání společného jazyka, vzájemnost, důvěra. Láska.

Možnost vybrat si z následujících termínů: 21. dubna, 16. června 2024

 

  1. Téma: SEBE-VĚDOMÍ, SEBE-PŘIJETÍ, SEBE-HODNOTA

Můžeme se dostat do situace, kdy se v dnešním světě, či sami v sobě ztrácíme, podceňujeme se, nevěříme si, nevěříme ani svým schopnostem a dovednostem, neznáme své talenty a přednosti. Láska nám může být „na hony“ vzdálená.

Možnost vybrat si z následujících termínů: 12. května, 23. června 2024

 

  1. Téma: PROJEVY RODIČOVSKÉ LÁSKY – JÁ A MOJE DĚTI

Sobectví, role oběti, manipulace, vlastnictví, závislost. Respekt a úcta. Mateřská něžnost. Vroucnost a ohleduplnost. Bezpodmínečná láska?

Možnost vybrat si z následujících termínů: 19. května, 30. června 2024

Každý seminář povede k hlubokému pochopení souvislostí a uvědomění,  nalézání východisek ze zdánlivě obtížných situací, a odpovědí na položené otázky. Přijetí plné odpovědnosti za své „TADY A TEĎ“.

Info vloženo 10. 2. 2024

———————————————————————————————————————————————————

 

POHODOVÝ VÍKEND PRO ŽENY:  26. – 28. dubna 2024

Milé ženy, milé duše, milé přítelkyně podstaty ženství v nás,

také jste neustále v pracovním nasazení, staráte se o chod domácnosti, o děti, řešíte více či méně malicherné spory s partnerem či s manželem, se svými blízkými, jste v „nedýchatelném“ pracovním prostředí…?

Pojďme s tím něco udělat!

Pojďme něco udělat jen a jen samy pro sebe!

Pojeďme na POHODOVÝ VÍKEND PRO ŽENY.

S podobně naladěnými ženami.

Společně si to užijeme!

A uvědomíme si, co je za tím vším, co někdy stále dokola úmorně řešíme, co nemůžeme nám známým způsobem rozdýchat, vydýchat, kdy už téměř lapáme po dechu a nevíme, jak se znovu nadechnout.

Pochopíme, co je za tím vším. Nadechneme se ke změně. Budeme tvořit. Tvořit naši novou skutečnost.

A budeme se hýčkat, rozmazlovat, v příjemném a pohodovém prostředí, kde opravdu můžeme být samy sebou.

Být samy sebou! Paráda! Za zvuku šamanského bubnu, chřestidel, ale i tibetských mís, za svitu hvězd i vůně hořících svíc, společně naladěny na vlně pohody při meditacích…

V ceně víkendu je zahrnuto: 

Terapeutická hodina se mnou: orákulum – individuální vhled a konzultace se zaměřením na řešení situací, kde cítíme tíhu, prožíváme smutek, trápení, úzkost, sklíčenost, kde nevidíme perspektivu. V průběhu víkendu tvoření nového budoucího. Šamanský buben, tenzor. Poselství a posvátnost. Vědomí.

Večerní společné řízené meditace – řešení minulého a vize budoucího. Ranní poselství pro celý den.

Individuální hodinová relaxační terapie zvukem Tibetské mísy  s terapeutkou Janou .

Ubytování, plná penze (rodinný penzion Pohoda, Hora Svatého Václava u Poběžovic, www.pohodahora.cz ).

Přihlášení, ostatní informace a dotazy: 

 telefonicky, e-mailem organizátorce akce – Jana Vejskalová, tel.: 775 320 714, e-mail: reflexniterapie@gmail.com,

plakát

info vloženo 13. 2. 2024

————————————————————————————————————————————————————

Zdravím Vás všechny, moji milí, a přeji krásný první březnový den. Jaro už je cítit ve vzduchu.

Ano, nastal březen s příslibem jarní atmosféry, prvního jarního dne a též Velikonoc. Než si tohle všechno budeme moci do sytosti vychutnat, můžeme se společně setkat u mne v chaloupce.

V neděli 3. 3. 2024 se koná transformačně meditační odpolední seminář na téma:

ROVNOVÁHA

Rovnováha je jednou z přírodních zákonitostí. Budeme se společně zabývat rovnováhou ať již v osobním, partnerském, či pracovním, prostě v běžně neobyčejném životě, hledat východiska ze situací, a nalézat „zlatý střed“. Zařazena je i harmonizace našich energetických center.

Seminář povede k hlubokému pochopení souvislostí a uvědomění,  nalézání východisek ze zdánlivě obtížných situací, a odpovědí na položené otázky. Přijetí plné odpovědnosti za své „TADY A TEĎ“.

Začátek ve 13.00 hodin, předpokládaný konec cca v 19.00 hodin (podle počtu účastníků semináře). Občerstvení je zajištěno.

Cena: 800,- Kč

Srdečně Vás zvu a těším se na všechny, koho téma rovnováhy zaujalo a přitáhlo si jeho pozornost. Nic není náhoda..

S láskou Zuzana

Přihlášky a informace na tel. 775 192 515 nebo e-mailem zuzi.martinkova@seznam.cz

Info vloženo 1. 3. 2024

——————————————————————————————————————————————————————-

Kdo ještě nepřijal podstatné z dětství a spojení se svojí matkou, kdo se ještě stále „nese na vlně“ a „pohupuje se“ v oceánu nevědomí – podvědomí starých vzorců chování? Kdo se ještě stále trápí minulým, prožitým, uplynulým? Rezonují právě s Tebou tato slova?

V neděli 25. 2. 2024 se koná transformačně meditační odpolední seminář na téma:

RODIČOVSKÁ LÁSKA – MATKA: moje matka, já a mé vnitřní dítě

Projevy lásky/nelásky, milosti a laskavosti. Manipulace, využívání, autorita, nadřazenost – podřízenost. Vzorce chování a současné naladění.

Seminář povede k hlubokému pochopení souvislostí a uvědomění,  nalézání východisek ze zdánlivě obtížných situací, a odpovědí na položené otázky. Přijetí plné odpovědnosti za své „TADY A TEĎ“.

Těším se na všechny, kteří rezonují nejen s tématem semináře.

S láskou Zuzana

Přihlášky a informace na tel. 775 192 515 nebo e-mailem zuzi.martinkova@seznam.cz

info vloženo 21. 2. 2024

——————————————————————————————————————————————————————-

Blíží se, již se blíží!

TRANSFORMAČNĚ MEDITAČNÍ PROŽITKOVÝ SEMINÁŘ

Koná se v neděli 21. 1. 2024 od 13 hodin u mne v chaloupce v DOBŘÍVĚ (cca 6 km od Rokycan).

Hlavním tématem bude naše rovnováha, ať již v osobní i partnerské, tak pracovní rovině, prostě v běžně neobyčejném životě; hledání východisek ze situací, nalézání „zlatého středu“ a harmonizace našich energetických center.

Předpokládaný konec: v 19 hodin. Cena: 800,- Kč.

Přihlášky na telefonním čísle: 775 192 515.

Těším se na Vás!

S láskou Zuzana

20170729_073847

Info vloženo 18. 1. 2024