Diagnostika partnerských vztahů

Diagnostika partnerských vztahů je vhodná všude tam, kde vázne komunikace, kde partneři nemohou nalézt společnou řeč, dohadují se nebo jsou naopak uzavření do sebe, mají tzv. svojí pravdu, vytrácí se radost z intimity, a společný život vnímá jeden z nich jako vězení místo rozkvetlé voňavé zahrady.

Diagnostika se neomezuje pouze na partnerské/manželské vztahy, ale může se týkat i vztahů rodinných či pracovních, kde cítíme a vnímáme napětí a komplikace.

Pro diagnostiku potřebuji znát jméno a příjmení (u ženy i rodné příjmení), datum a místo narození obou partnerů (manželů, kolegů, apod.)

Podíváme se společně na podstatné, proč se ve vztahu hromadí nepochopení, nespokojenost, lhostejnost, někdy i agresivita a láska je odsouvána na vedlejší kolej, kde chřadne a postupně se vytrácí.

U partnerských vztahů je možné provést i diagnostiku čaker obou partnerů z hlediska otevřenosti a aktivity. Čakry jsou naše energetická centra, a jejich fungování souvisí nejen se stavem vnitřních orgánů, ale celého fyzického těla. Harmonizací čaker se dostáváme do rovnováhy, pohody a cítíme se dobře.

Diagnostika vztahů:

  • partnerských/manželských
  • rodinných
  • pracovních

Cena: 1590,- Kč

 

  • Diagnostika partnerských vztahů včetně diagnostiky čaker obou partnerů

Cena: 1990,- Kč

  • Diagnostika 7 hlavních čaker z hlediska otevřenosti a aktivity, doporučení k vyrovnání jednotlivých čaker a možnost určení vhodných kamenů pro harmonizaci čaker

Cena: 490,- Kč

  • Diagnostika 7 hlavních čaker z hlediska otevřenosti a aktivity, možnost určení vhodných kamenů pro harmonizaci čaker a jejich vyrovnání – harmonizace (energetické vyrovnání na lehátku)

Cena:  890,- Kč