Orákulum – vhled a výklad

Postavením planet mi bylo mimo jiné dáno do vínku mít Merkura ve středu Slunce. Vesmírná svatba. A Chirona na svém descendentu. Možnost vidět do situací, pokud se na ně konkrétně zaměřím.

K řešení různých životních situací, ať již osobních, partnerských, pracovních, a našeho dalšího směřování,  kdy stojíme na křižovatce a vědomě si nejsme jisti, kterou cestou se vydat, nabízím orákulum – vhled a výklad.

Vhled vede k ozřejmění, k uvědomění si toho, co podvědomě cítíme, k nalezení odpovědi na položenou otázku.

Rozhodnutí je pouze na každém z nás …